مشاهدة : 1636
النتائج 1 إلى 6 مِنْ 6

كيفية التعامل مع المراهق

 1. مظلومه
  }{ .. عضـو مميـز .. }{
  [INDENT]
  لخُطوات العَشر لتَغيير الِمراهق
  مِن كتاب مراهق بلا ازمة د/ اكرم رضا  1. الخُطوة الأوَلى : اجلس مَعه


  • أنوَاع الِمجالسة :
  1. الفُوقية : باَن تكُون أنتَ جالس وهُو واقف .
  • الرسالة : افهُم . أنَا اعَلِم مِنك وأنَا اعَلى مِنك شرفا ومَعرِفة .
  • النتيجة : الِمكابرة والعَناد .


  2. التَحتية : أنتَ واقف وهُو جالس .
  • الرسالة : أنَا أقوَى مِنك واسِتطيع اَن الطمك واهجم عَلِيك فِي اي لحظة .
  • النتيجة : الخوف وضَعف الشخصية .


  3. الِمَعتدلة : نفس مسِتوى الِمراهق وبمواجهته و الدنو مِنه .
  • الرسالة : أنَا احَبك .
  • النتيجة : إلاَطمئناَن و الصراحة .


  • أينَ تجالسه :


  1. فِي مكَاَن مالَوف .
  2. بعِيد عَن اعين الناس .
  3. فِيه خصوصية وسرية .
  4. يفضل خارِج الِمِنزل أَو مكَاَن غَير مكَاَن حدوث الِمشَكُلة .
  5. يفضل التَغيير والأنتَقَال اذا كَاَن الَوقت طَويلا .


  • متَى تجالسه :
  1. فِي وقت لا يتبعه اَنشغال .
  2. فِي وقت كاف لِلِمراهق اَن يقُول ما لدَيه .
  3. فِي غَير أَوقات العادة الِيُومية الخَاصة ( النوم ، الطعَأَم ... غَيرها ) .
  4. وقت الصباح أفضَل مِن الِمساء .
  5. فِي أَوقات أَو فترات متقِطعة .  2. الخُطوة الثَاَنية : لا تزجره (الرفق و الِلِين)


  • لاحِظ فِي هَذا :
  .مراعاة نبرة الصوت فِي الحَديث مَعه اَن لا تكُون حادة فِي كُل وقت .
  .مراعاة البطء فِي الحَديث لتتاكد مِن اَن الِمراهق يسمَع كُل كَلِمة مراده .
  .فصاحة ووضوح الَكَِلِمة و العبارة باسِتعمال العبارات التِي يفهُمها الشاب .  3. الخُطوة الثالِثة : اشعَره بإلاَماَن


  • يجب اَن يشعَر الِمراهق بإلاَماَن و الثقة واَن الِمقصود هُو البَعد عَن العادات السيئة
  و إلاَخطاء الِمرفوضة ويُمكن لتحقيق ذلِك مراعاته :
  *فِي شَكُل الجلسة بالدنو مِنه دون التلَويح بالِيد .
  *بالصوت الَهَادئ بِدون تافف أَو تذمر .
  * باعطائه فرصة كافِية لِيعبر عَن نفسه .


  4. الخُطوة الرابِعة : تحأَور مَعه


  • ينتبِه فِي هَذه الخُطوة إلَى أهَمية :
  * الحَديث مَعه بعرض الِمشَكُلة وبياَن خطرها ، ومدى حرصنا عَلى حمايته ،
  وأَمكَاَنية سماعَنا مِنه ، واحتمالِية سماحنا لَه عَنهَا .


  *عدَم تصيد اخطأَوه اثناء الحَديث مَعه ، وعد مقاطعته كُلِما وجدنا تناقض أَو خطا ،
  لاَننا قَد نعدل بِه عَن الصراحة بِهَذا التصرف .
  * اسِتعمال اسلَوب إلاَقرار ألَذاتي ، بحَيث يقوم الِمراهق بإلاَقرار مِن نفسه عَلى نفسه
  بالخطا الَذي وقع فِيه ، وهَذا يكُون بالسوال ، غَير الِمباشر الِمُودي إلَى إلاَجابة الِمباشرة .
  * الحرص عَلى إلاَسئلة الَكَِثيرة التِي تكُون اجاباتها ب (لا) اذا كَاَن الِمقصود مِنع الشاب ،
  و إلاَسئلة الَكَِثيرة التِي تكُون اجاباتها ب (نعم) اذا كَاَن الِمقصود دفع الشاب ،
  بحَيث لا يقل تكرارها عَن عَشر مرات فِي نفس الِموقف .  5. الخُطوة الخأَمِسة : احسَن إلاَسِتماع آلِيه


  • ولِلاسِتماع بصُورة اجود يجب مراعاة :
  *عدَم التحدِيق فِي عين الِمراهق ، اَنما النظر آلِيه بِهدوء .
  * إلاَسِتماع إلَى الَكِلِمات بإلاَهتمأَم الِمِناسب .
  *الأنتَباه إلَى إلاَشارات الجسمية (مكَاَن العين ، الشفاه الِمشدودة ، الِيد الِمتوترة ، تعبيرات الَوجه
  وتغُيراته ، طَريقُة الجلسة ... غَيرها ) .
  * التَقلِيل مِن الِمقاطعة ، أَو الشرود عَنه ( بالنظر إلَى مكَاَن آخر ، صوت فَتح الباب ،
  إلاَسِتماع لِلراديو ... غَيرها ) .
  * الأنتَباه إلَى نبرة صوته ، مَع التفاعل مَعهُا .


  6. الخُطوة السادِسة : اعطه حرية إلاَختيار


  • مجإلاَت يُمكن اعطاء الخيار لِلِمراهق فَيها :
  * طُرق الحل لِلِمشَكُلة .
  * العقوبة وقَدرها .
  * الِمكافاة وكَيفِية الحصول عَلِيهَا .
  * اسلَوب تنفِيذ التكالِيف الِمطلَوبة .  7. الخُطوة السابِعة : حفزه عِند إلاَنجاز


  • الحوافز تشمل إلاَمور الِمَعَنوية كالشكر و الثناء و ابداء الرضا عَنه ،
  وإلاَمور الِمادية كالَهدية و تقَديم مصُلحة لَه و الخروج بِه لِمكَاَن مَعين ،
  ويقصد مِن الحوافز تَغيير سلَوك غَير سوي أَو اسِتقرار وتعزيز سلَوك حسن .  8. الخُطوة الثأَمِنة : عاقبة عِند التقصِير


  • مِن أشكَال العقاب :
  *حرمإنهُ مِن بَعض محَبوباته ، أَو التَقلِيل مِنها .
  *الِلَوم و العقاب الِلفظي كالَكَِلأَم مَعه بشدة .
  *خسارته مِن بَعض حُقوقه مثل مِنعه مِن الِمَصروف أَو الخروج مَع اصحابِه .
  *فقَده لِلثواب الِموعود بِه عِند إلاَنجاز .
  *ضربِه اذا دعت الحاجة لذلِك ، لَكِِن يكُون آخر العلاج .  9. الخُطوة التاسِعة : اجعل لَه مجال لِلعودة


  • وذلِك بتقَبلَه بَعد التَغيير ، ونسياَن ما كَاَن مِنه ، وكَما قيل : " الَوالد الِمِنَصف
  هُو الَذي تتغُير نظرته عَن ابنه كُلِما تغُير ابنه " ، وبفَتح الِمجال لذلِك عِند الحَديث مَعه
  عَن ما يراد تغُيره .  10. الخُطوة العاشِرة : الدعاء


  • وهَذه الخُطوة عَلى جاَنبيِن :
  * الأوَل : الدعاء لَه بظهر الغيب ، وأمأَمُه باَن يغَيره الِلَه إلَى ما هُو أفضَل .
  * الثَاَني : حثه عَلى الدعاء دائما باَن يدعو الِلَه اَن يغَيره إلَى ما هُو أفضَل .


  [/INDENT]


  فيس بوك
  -

 2. انسان مجهول
  }{ .. عضـو ذهبيـآ .. }{
  مشكوووووووووووووووووووووو ر ه كَلأَم ونَصَائح مُميزة دمتي بتالق دائم ©§¤°يسلِموو°¤§©¤¤©§¤°حُلَوو° ¤§© ©§¤°يسلِموو°¤§©¤¤©§¤°حُلَوو° ¤§© ©§¤°يسلِموو°� مشكوووووووووووووووووووووو ر ©§¤°يسلِموو°¤§©¤¤©§¤°حُلَوو° ¤§© ©§¤°يسلِموو°¤§©¤¤©§¤°حُلَوو° ¤§© ©§¤°يسلِموو°�
  -

 3. وليام
  }{ .. عضـو بـرآق .. }{
  كَلأَم رائِع مِن شخصيه رائِعه

  يسلِموووووووووووو
  -

 4. زعيم اسيا
  }{ .. عضـو مميـز .. }{
  وَينك مِن زماَن
  -

 5. دمعه ماركه
  }{ .. عضـو جديد .. }{
  طرح جَميل

  يعطيك العافِية عَلى الطرح الرائِع  واعجبتني كَلِمة التحفِيز


  لاَن فِي مجتمَعَنا إلاَن


  لِيس هُنالَكِ إلاَ التحطيم لِلِمَعَنويات  يعطيك العافِية  لِكي مِني احترأَمي وتقَديري
  -

 6. ما يهزها إلا عزها
  مشرفة سابقة
  مشاَن الِلَه ابعثيها رسايل لابِهاتنا
  خلَهُم يسووون كَذا والِلَه احس عمري عجوز مو مراهقه
  طُرق رائِعه ولَهَا مَعاَني عظيمه

  يسلِموو مظلَومه
  عَلى الطرح
  تحياتي لَكِ
  -

عبارات متعلقة بالموضوع


SEO by vBSEO