مشاهدة : 3683
النتائج 1 إلى 3 مِنْ 3

كيفيه شد الصدر

 1. موقوف banned
  كَيفِيه شد الصدر


  بَسم الِلَه الرحمَن الرحِيم

  السلَأَم عَلِيكُم يا بِنات

  لقيتلَكُِم موضُوع عَلى كَيفكَم

  بإلاَمإنهُ تراه مَنقُول مِن مُنتديات


  راح يعجبِكَم حيل


  نبدا

  بَسم الِلَه

  17 نَصيحَة لِلحصول عَلى صدر جَميل
  هده النَصَائح تحفظ عَن ظهر قلب لَكِل مِن تبَحث عَن جمَال صدرها.
  1 اسِتقأَمة الظهر دائما، فِي جلَوسك فِي مشيتك....
  2 حمالة الصدر يجب اَن تكُون مريحة وفِي مقاسك بالضبط، واياك و الحَمالة التِي بِها سلَكِ حدِيدي عَلى شَكُل نَصف دائرة.
  3 فِي نهاية الدوش رشي دائما صدرك بالِمَاء البارِد لإنهُ ينشط الدورة الدموية ، مما يجعلَه مملَوء وبالتالِي مشدود
  والحيلة الخطيرة تمرري قِطعة ثلج لَهَا مِنافع كَثيرة، تنشط الدورة الدموية و تقلص النسيج مما يساعد الثدي يحمل نفه نفسه تسمى حمالة طَبيعية
  4 وضَع حمالة صدر خَاصة بالرياضة وقت التمارين
  5 ماساج دائما لتجَديد الخلايا وتنشيط الدم
  6 النوم دائماعَلى الظهر و التخلى لابد عَن عادة النوم عَلى البطن لإنهُا تسطح اصدر بدل جعلَه بارزا.
  7 تجنب الرياضات و الحركات العَنيفة
  8 تجنب تعريضهُم لِلشمس
  9 تجنب حمل إلاَثقَال
  10 الِماساجات العَنيفة نتجنبِها التِي نلجا إلِيهَا لنجعل الَكِريم أَو الزيِت يدخل بِقُوة، بلِيجب اَن يكُون هادئا دائِريا
  11 لا نضغط عَلى الصدر بحمل شيء ثقيل بيِن ايدينا ونضمه إلَى صدرنا
  12 تجنب الحَمأَم الساخن فهُو العدو رقم واحِد لجمَال الصدر خصوصا ادا كَاَن طَويل الِمدة
  13 تجنب إلاَختلافات الِمهُمة فِي الَوزن يعَني مرة سميِنة دبدوبة مرة نحيلة
  14 تغدية غنية بالبروتينات
  15 حأوَلِي باسِتمرار دفع الَكِتفِين إلَى الَوراء
  16 مِن تتوفر فِي البيت عَلى حدِيدة مثبتة فِي الحائط تحأوَل اَن تتمسك بِها لتعتاد عَلى اسِتقأَمة الظهر
  17 نحأوَل باسِتمرار اَن نقوم بحركات بايدينا فُوق الراس لرفع الثديين

  صُورة تحلِيلَهَا جد مهُم  كَما ترون لثدي لا يتوفر عَلى عضلة، فَقط غدد واَنسجة رخوة،
  ادن كَيف يشد الصدر ويرفع اعَلى؟
  بشد ورفع العضلة التِي توجد تَحتُه دات الِلَون الَوَردي فِي الصُورة
  لِي تَحتُها مباشرة نقط بَيضَاء عَلى شَكُل سلسلة
  الَوصَفَات التِي نسمَع عَنهَا ممكن اَن تنشط الغدد و يزيد فِي الحجْم ولَكِِن هَل برياكَم بَعد مشاهدة الصُورة هَل يُمكن لاي وَصفَة مهُما كَأنتَ اَن ترفع الثدي و تدوره وتشده؟
  مسِتحيل إلاَ ادا رفعت العضلة الِي تَحت وشدت و نَصلبت بفعل التمارين
  ادا تصلبت العضلة تكبر فالحجْم وبالتالِي ترفع التدي وتكوره ويشد نفسه بنفسه كَما لَو واضعين حمالة
  وهُو فِي الَواقع حمالة طَبيعية
  تمرين 1

  الركبتاَن مطويتاَن و اسفل الرجل ملأمْسة لِلارض
  عِندما نفَتح إلاَيدي نتَركهُم شوية مطويين مِن جهة الِمَعصم شوفو الصُورة مَع الشهِيق يعَني ناخد نفس
  بَعد نرجع الِيدين مسِتقيمِين فُوق الصدر مَع الزفِير يعَني نخرج الَهُواء
  نقوم ب 3 سلسلات مِن التمرين كُل سلسلة بِها 15 حركة ونرتاح 45 دقيقة بيِن كُل سلسلة
  والتمارين نقوم بِها يَوم و تلات أيَأَم لا
  لِكي تتاكدو اَن تمرينكَم صحيح سِتشعَرون بَعد مرور 24 ساعة بالِم بجاَنب إلاَبطين هدا يدل اَن تلَكِ العضلة الِي شفتو فِي الصُورة بدات تشتغل، يلاه بِنات جربو هدا التمرين فَقط و اشعَرو بإلاَلِم كي تتشجعَن
  يُمكنكي عَمل التمرين ب 2 قنينة مَاء لتر و نَصف
  تمرين 2


  كَما ترون الركبتاَن مطويتاَن واسفل الرجل ملأمْس لِلارض ولَكِِن الرجلاَن متخالفاتاَن
  نرجع الد إلَى الَوراء مَع الشهِيق ونرجعها مسِتقيمة فُوق الصدر مَع الزفِير
  نفس عدَد التمرين السابق
  ويحدر ااخبراء مِن اجهاد الجسد و القيأَم بِهده الحركات بعشوائية وعَنف وقُوة وكُثرة تودي إلَى نتائج عكسية .

  تمرين 4


  هدا التمرين شرحه مهُم

  الِيدين مفتوحتاَن أَوسع مِن الصدر الركب ملأمْسة لِلارض والرجلاَن وجههُما هُو إلَى ملأمْس إلاَرض لِيس إلاَسفل
  نحنُي دون اَن يمس الصدر إلاَرض شهِيق
  نَصعد حتّى تسِتقيم إلاَيدي زفِير
  ولَكِِن مَع ضَرورة شد الِموخرة يعَني صلِيبِيها وشدي عَلِيهَا كي يكُون مفعول التمرين صح
  هدا التمرين مهُم جدا وهُو الَوحيد الِمتعب بيِن التمارين ولَو اسِتطعت إلاَلتزأَم بِه تظهر نتائجه اسرع
  لاحِظو فِي التلفاز اي رجل مهُوس بَعضلاته يقوم بِهدا التمرين بكُثرة
  وحتّى فِي الجيش يضَعوه عقوبة لِلِمتكاسلِين لتقَوية عضلاتهُم
  --------------------
  الِمَعلَومات إلاَخيرة الِي فموضُوع الصدر
  ينَصح بإسِتخدَأَم كريمات لِلِمساجات الِيُومية لِلصدر وأنَا اَنَصحكَم بإسِتخدَأَم الزيوت احسَن مِن كريمات كزيِت الزيِتون أَو زيِت الحلبة أَو اي زيِت صحي
  ينَصح ايضا باسِتغَدأَم كريمات الشد لِكي نساعد الثدي فِي حمل نفسه لاَن بشرة الثدي رقيقة وأنَا اَنَصح بخل التفاح لِلِمساعدة فِي الشد بدل الَكِريمات


  اَن شاء الِلَه تسِتفِيدون
  ولاَني احَبِكَم
  ما اسِتطعت اَني احتفظ بالِمُوضوع لنفسي

  واتمِنى تسأَمحني صاحَبّه الِمُوضوع عَلى نقلِي

  وبالتوفِيق لِلجَميع
  :ق203::ق203::ق203::ق203:  فيس بوك
  -

 2. }{ .. عضـو جديد .. }{
  الف شكر لَكِ
  -

 3. اميرة نفسي
  }{ .. عضـو فعـآل .. }{
  يسلِمووووو اسِتفت مِنك الَكَِثير
  -

عبارات متعلقة بالموضوع


SEO by vBSEO